VR-koulutusympäristö

Laboratorio ja leikkaussali virtuaalisena oppimisympäristönä

Savonian XR-Center on tehnyt FutureEdu-hankkeessa työelämän ja koulutuksen yhteistyössä koulutus- ja perehdytysympäristöjä VR-teknologialla. Näitä ympäristöjä tehtiin bioanalytiikan laboratorioon, sekä perioperatiiviseen hoitotyöhön leikkaussalissa.

Laboratorioympäristössä on tarkoitus harjoitella näytteen vastaanottoprosessi aina vastaanottamisesta valmiiseen leikkeeseen asti. Samassa ympäristössä voi valita myös jääleikkeen vastaanottoprosessin. Leikkaussaliympäristössä on tarkoitus valmistella leikkaussali ennen potilaan saapumista sappirakkoleikkaukseen. Samaisessa ympäristössä voi harjoitella myös toimenpiteitä potilaan saavuttua sappirakkoleikkaukseen. Sovelluksen on tuottanut kolmas osapuoli.